Jastrebac: Plan detaljne regulacije izletišta obuhvata i gradnju skijališta

Grad Kruševac stavio je na rani javni uvid Elaborat izmena i dopuna plana generalne regulacije izletišta Jastrebac. Ovo omiljeno izletište Kruševljana moglo bi da dobije brojne nove turističke sadržaje mađu kojima i skijalište. Rani javni uvid traje do 29. jula.

Cilj je, kako je navedeno u dokumentu, aktiviranje prostora izletišta uz održivi razvoj turizma i očuvanje životne sredine.
Na mapi u delu br. 5 – „Ski staza sa pratećim objektima“, planirani sadržaji podrazumevaju: skijaške staze i ski puteve, linijski infrastrukturni objekat za prevoz skijaša, hangar za specijalnu mehanizaciju, oprema za signalizaciju i bezbednost, poligon za obuku početnika i instalacije za prevoz (pokretna traka sa tubingom) i sl.

U okviru ovih površina mogu biti zastupljeni i druge kompatibilne namene (komercijalne, uslužne, kafei, ski-bifei, prateći objekti za prodaju karata, rentiranje i opremu, svlačionice, sanitarni blokovi, i sl.), ekološki i funkcionalno primerene zoni skijanja.

Objekti pratećih sadržaja, mogu se organizovati i u okviru više objekta na istoj parceli, spratnosti P+Pk.
Urbanistički uslovi će se utvrđivati na osnovu kriterijuma i normativa za određenu vrstu objekata.
Pored novih ski-staza sa pratećim objektima, predviđena je i gradnja i sadržaja za sankanje, ski-bob, moto skijanje, spuštanje gumama, skeleton, igre na snegu i klizališta zimi, odnosno roler poligon, bob na šinama i bike park leti.

Otvoreni sportski sadržaji za zimske i letnje sportove planirani u severoistočnom delu izletišta, kako bi bili povezani sa smeštajnim objektima čija je gradnja predviđena u centralnom delu izletišta.

Parkiranje je planirano na ulasku u zonu izletišta, neposredno uz postojeću ski-stazu, ali i ispred novih objekata za smeštaj i ugostiteljstvo.

Trenutna turistička ponuda izletišta Jastrebac, koje je od Kruševca udaljeno svega oko 20 kilometara, obuhvata sadržaje koji su mahom skoncentrisani oko veštačkog jezera i podrazumevaju hotele, restorane, vikendice, ali i jedinstveni Avantura park otvoren prošlog proleća.

Ipak, neiskorišćeni potencijali i dalje postoje, pa se Izmenama i dopunama PGR, koje je izradilo Javno preduzeće za urbanizam i projektovanje Kruševac, planira upotpunjavanje turističke ponude jedne od najšumovitijih planina u Srbiji.

Posetioci ovog izletišta u budućnosti će moći da uživaju i u kampovanju, s obzirom da je predviđeno formiranje posebne kamp-zone, a jedna od najzanimljivih novina je uređenje šuma na prostoru izletišta, koje će postati park-šume za odmor, rekreaciju, šetnju, ali i zaštitne šume sa namenom zaštite od erozije i spiranja zemljišta.

Ove površine planirane su kao zona mirnog odmora i šetnje sa sistemom staza sa potrebnim urbanim mobilijarom, prostorima za postavljanje klupa, pergola, formiranje izletničkih punktova, vidikovca, prostora za igru dece, sprava za vežbanje i sličnih sadržaja, a u planu je i izgradnja trim i kondicionih staza, kao i staza zdravlja.

Postojeći turističko-rekreativni kompleks Jastrebac Lake Resort

Novi smeštajno-turistički sadržaji predviđeni planom podrazumevaju gradnju hotela, garni hotela, apart hotela, motela, pansiona, i apartmana, a njihova ponuda biće upotpunjena novim restoranima, barovima, pivnicama, kafeima, trgovinama, suvenirnicama…

U okviru sportsko-rekreativne zone, uz postojeći teniski teren na samom ulasku u izletište i plažu planirana je i izgradnja dodatnih sportskih terena za različite sportove, teretana na otvorenom, pontona za pecanje i kupanje, dodatnih dečjih igrališta, terena za mini-golf, ali i dodatnih instalacija tipa Zip line i avantura park, paintball, prepreke za vežbanje i slično.

U planu je i formiranje dodatnih objekata da vikend stanovanje, a predviđena je i gradnja javnih objekata – ambulanti, apoteka, gorske službe za spasavanje…

Može vas još zanimati: