Balkanski ris viđen na Jastrepcu

Najveća mačka na Balkanu, prema podacima IUCN Crvene liste, krajnje je ugrožena životinja. Neke studije tvrde da je u prirodi danas ostalo samo 50-tak primeraka ove veličanstvene životinje. Nakon decenija tišine ovih dana nekoliko stanovnika vikend naselja sa kruševačke strane najšumovitije planine Balkana bez dvoumljena tvrde da bar jedan ris krstari blizu njihovih kuća…