Čišćenje jastrebačkog jezera

od rizinger

Iako je jezero na Jastrepcu očišćeno pre pet godina ponovo su aktuelni radovi na njegovoj sanaciji. Poplave su u medjuvremenu, prema navodima izvođača radova, nanele 22,5 hiljada kubika mulja i tenje, koje je potrebno očistiti. U preduzeću “Srbijavode”, koje finansira radove, planiraju i radove koji bi omogućili dugoročno rešenje ovog problema.

Radimo sa tri kamiona i dva bagera, angažovano je od pet do deset radnika svakog dana. Treba da očistimo 22,5 hiljada kubika mulja i tenje. Saniraćemo i štetu koja je nastala po obodima jezera zbog poplava. U sklopu čišćenja akumulacije biće uređene i dve plaže za kupanje – kaže Aleksandar Lazerević, direktor “Aleks gradnje”, firme koja izvodi radove.

Radove sa 9,8 miliona dinara finansira preduzeće “Srbijavode”, koje je, inače, nadležno za to jezero. Oni su počeli 2. oktobra, a treba a budu završeni do 1. novembra.

U JP “Srbijavode” navode da je jezero prethodno čišćeno 2015. godine te da je tada urađen iskop zemljanog materijala iz akomulacionog prostora, njegov transport do deponije, razastiranje, uređenje deponije nakon završetka radova, kao i pripremni radovi – crpljenje vode, optočni cevovod, popravka tablaste ustave. Te radove je, takođe, finansiralo JP “Srbijavode”.
To preduzeće planira i radove kojima bi trebalo da se smanji nanos mulja u jezero.

Zbog postojanja velike mogućnosti ponovnog formiranja nanosa u akomulacionom prostoru, usled obilnih padavina na uzvodnom slivu i erozije zemljišta, u nekom narednim periodu predviđena je izgradnja tri deponijske pregrade (na Lomničkoj, Beloj i reci Velika Sokolovica) kao i sanacija tri postojeće pregrade, čime će se u značajnoj meri redukovati nanos – preciziraju u tom preduzeću.

Takođe, predviđena je i sanacija evakuacionih organa koja će doprineti boljem upravljanju akumulacije i sistema zaštite od poplava.
Inače, jastrebačko jezero je letos “napunilo” 60 godina. Napravljeno je 1960. godine za, kako je zapisano, svega mesec dana, od 6. juna do 7. jula te godine. U radovima je učestvovalo 250 omladinaca, među kojima njih 40 iz Popravnog doma.

J.B. (Grad)

Može vas još zanimati: