Zavod za zaštitu prirode Srbije: „Najšumovitija planina Balkana“ kao zaštićeno prirodno dobro

Stručni tim Zavoda za zaštitu prirode Srbije vrši višegodišnja istraživanja bioloških, geoloških i predeonih vrednosti planine Jastrebac u cilju proglašenja „najšumovitije planine Balkana“ zaštićenim prirodnim dobrom.

Stoletne listopadne šume zauzimaju velika prostranstva na području Jastrepca. Pored bukovih šuma, značajne su i šumske zajednice bukve i breze, bukve i jele, ali i zajednice u kojima dominira planinski javor. Dosadašnjim istraživanjima zabeležen je veliki broj biljnih i životinjskih vrsta značajnih za očuvanje biodiverziteta Srbije, kao i atraktivni geološki i geomorfološki oblici reljefa.

Jastrebac ima i razgranatu mrežu vodenih tokova. Mnogobrojne reke i potoci usekle su svoje doline, koje u pojedinim delovima imaju odlike klisura. Ono što posebno zadivljuje su sela koja žive, pa tako na zatalasanom terenu podno Jastrepca mogu se videti uređeni voćnjaci, rasadnici i livade, u kompleksu mozaičnog predela prošaranog još i šumarcima, međicama i živicama.

Istraživanja Zavoda za zaštitu prirode Srbije nastaviće se i u narednom periodu.

Tokom terenskih istraživanja, stručni saradnici Zavoda smešteni su u prijatnoj atmosferi Jastrebac Lake Resort-a.

Može vas još zanimati: