Miloš Obilić – prvi jastrebački lovac

Lovačko udruženje je osnovano davne 1896. godine, po narodnom predanju, koje je preneo pre 30 godina prošlog veka stogodišnji guslar iz Kobilja poznat pod nadimkom Milan Kekonja, verovalo se da je Miloš Obilić rodom iz Kobilja i da je pre polaska u Kruševac živeo u zamku i u selu Lovac imao svoje lovište. 

Predanje kaže da je Miloš Obilić sa velikom grupom lovaca, sa sokolovima, hrtovima i zagarima, lovio „tri bijela dana“ po Jastrepcu, na „zelenom u gori jezeru“. Jezero se nalazilo kraj današnje Lomnice, na mestu izvora kisele vode. Prema iskopinama i nađenom oružju, može se tvrditi da je lov srpske vlastele u ovom kraju bio razvijen i da se lovio po Jastrepcu, naročito na mestima gde su danas sela Lovci, Sokolovica i Lomnica.

Lomnica 15. 09. 1946.godine

U znak poštovanja prema Milošu, lovci Kruševca nazvali su udruženje „Obilić“. Savezno udruženje u Kruševcu osnovano je 1896. godine sa 65 članova. Organizovano je nekoliko hajki tokom 1898. godine i 1899. godine na Jastrepcu, gde je uz dobru organizaciju tadašnjeg predstavnika Miloša V. Miloševića ulovljeno nekoliko kurjaka. Broj lovaca se stalno povećavao i već krajem 1900. godine u Udruženju je bilo 105 lovaca. Posle Prvog svetskog rata Udruženje je obnovilo rad i 1929. godine brojalo 98 članova. U kafani ,,Kruna“, koja je bilo omiljeno sastajalište lovaca, 1939. godine održan je Zbor Udruženja na kome je izabrano i rukovodstvo.

Lomnica 15. 09. 1946.godine

1989. godine udruživanjem Lovačkih organizacija odnosno Lovačkih društava „Obilić“ iz Kruševca, „Šumadija“ iz Jasike, „Velikog Jastrepca“ iz Velikog Šiljegovca i „Jastrepca“ iz Velikih Kupaca formirano je Lovačko udruženje „Kruševac“.

Sadašnje Lovište „Rasina“ prostire se na 70.052 hektara, lovno produktivna 52.464 hektara. Gajene vrste divljači u lovištu su zec, fazan, jarebica, srna i divlja svinja. Članovi udruženja su raspoređeni u 39 sekcija.

Može vas još zanimati: