Šumsko bogatstvo Jastrepca

Šume Jastrepca čine: bukva, grab, breza, javor, bor i smrča. Sreću se i nove (uvozne) vrste brzo rastućih četinara kao što su duglazija i vajmontov bor.

Šumski pojas planine počinje iznad 660 metara nadmorske visine. Na Ječmištu (660m) su bile i njive sa ječmom i ovsem. Planinski pašnjaci se negde spuštaju i niže (Lajče 590m). Oštra granica planinske i kulturne vegetacije ne postoji. Pojas mešovite vegetacije je između 560 i 660 metara. U ovom pojasu, pre 1945. godine prostirale su se seoske utrine, zajednički seoski pašnjak (Osoje i Bigar) koji su postali zadružna svojina.

Može vas još zanimati: