Kako je Jastrebac dobio ime?

Prema predanju, Jastrebac je dobio ime po jastrebu koji je na golom planinskom vrhu svio gnezdo. 

Sa grančica koje je nosio u kljunu po planinskim goletima ispadale su semenke bukve, breze, četinara. Vremenom je na tim mestima izniklo visoko ‘jastrebovo’ drveće …
Tako nastade najšumovitija planina Balkana, kako ju je nazvao Josif Pančić, tačnije tako ova planina dobi ime – Jastrebac.

Može vas još zanimati: