Jezero – ogledalo Jastrepca

Posebnu izletničku atrakciju Jastrepca čini malo akumulaciono jezero koje prihvata vodu Jastrebačke reke.

U letnjim danima ono služi izletnicima za plivačku rekreaciju i odmor. Treba pomenuti da zasluga za stvaranje ovoga jezera pripada, pre svega, kruševačkoj omladini, čija je organizacija i dala ideju za njega.

Početak rada, posle odgovarajućih stručnih priprema, bio je 6. juna 1960. godine sa 250 omladinaca (od toga 40 iz Popravnog doma). Smeštaj i ishrana bili su obezbeđeni u restoranu kampa „14. oktobar“. Udarničkim radom, omladinci su uspeli da, za mesec dana, završe branu, i ona je svečano otvorena 7. jula 1960. godine.

Istovremeno, stvarajući pogodno dno za prihvat vode, omladinci su iznosili veliko oblo kamenje iz reke, kojim su potom građene vile „Merima“ (danas „Idila“) i „Zakićevo“ (danas „Trajal“). Razume se, ove fabrike su pomogle da se stvore bolji uslovi za rad brigade.

„Zlatne“ turističke šezdesete godine prošlog veka punile su Jastrebac i njegovo jezero izletnicima iz Kruševca i turistima iz drugih krajeva. Pored kupanja i planinarenja, gostima su bili na raspolaganju i igralište za odbojku i košarku, koje je, sa stepenastim sedištima, služilo i za kulturno – umetničke priredbe, uključujući i bioskopske predstave.

Može vas još zanimati: