Javni konkurs za izradu idejnog rešenja JLR logoa

Pozivaju se sva zainteresovana lica da učestvuju na Konkursu za izradu idejnog rešenja logoa Jastrebac Lake Resort-a. Cilj konkursa je da se dobije kvalitetno, originalno i jednostavno rešenje loga koji će biti zaštitni znak Jastrebac Lake Resort-a (u daljem tekstu JLR).

Idejno rešenje loga treba da simbolizuje spoj planine Jastrebac i JLR. Logo će biti korišćen na svim promotivnim materijalima JLR.

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica.

Organizator konkursa su JLR i Kompanija Trayal, Kruševac.

Trajanje konkursa je predviđeno od 5. 7. 2018. do 31. 7. 2018. godine.

Žiri za ocenu i odabir radova biće sastavljen od članova menadžmenta JLR i Kompanije Trayal.

Logotip mora biti orginalno delo autora i ne sme sadržavati delove nijednog drugog autorskog dela.

Poželjno je da idejno rešenje loga sadrži znak (grafički element) i logotip (slovni znaci).

Logotip mora imati mogućnost skaliranja od velikih formata (plakata, panoa…) do malih (flajeri, štampani materijali…).

Mora biti jednako izražajan, kako u boji tako i u grayscale – u.

Konkurski rad mora biti dostavljen u JPEG, PDF ili TIFF formatu u visokoj rezoluciji (300 dpi), vektorski fajlovi su obavezni (corel, ilustrator, eps).

Podaci o autoru moraju sadržati: ime i prezime, imejl adresu, broj telefona i kratku biografiju.

Predajom rada učesnici prihvataju sve uslove konkursa. Komisija zadržava pravo da od autora čiji je rad izabran traži doradu ili izmene pojedinih elemenata idejnog predloga logoa, što je autor obavezan da prihvati, osim u slučaju da izmena menja karakter njegovog predloga.

Autor čiji predlog idejnog rešenja bude izabran i nagrađen saglasan je sa prenosom svih autorskih prava i potraživanja po osnovu svog rada na JLR.

Dokumenta i radove slati na imejl adresu: pr.jastrebac@trayal.rs

Autor pobedničkog rešenja kao naknadu za svoj rad, nakon finalne odluke žirija i usaglašavanja tehničkih specifikacija, dobija sedmodnevni pun pansio za dve osobe u objektima Jastrebac Lake Resort-a na Jastrepcu.

Može vas još zanimati: