Jastrebac – na javi ko u snu

Jastrebac, planina kraj Kruševca, opevana je u brojnim legendama, pesmama, knjigama.

Ta divna oaza netaknute prirode je vrlo stara planina, rodopska, koja je postojala još u tercijaru i uzdizala se iz tercijarnog mora kao veliko ostrvo. Njegov današnji izgled je formiran prilikom nastajanja Alpa, Dinarida i Karpata.

Tako nastade najšumovitija planina Balkana, kako ju je nazvao Josif Pančić, tačnije tako ova planina dobi ime – Jastrebac.

Zovu je još i zmajevitom planinom i kolevkom zmajevitih junaka. Despot Stefan (o ovome smo već pisali u tekstu Carica Milica i Zmaj od Jastrepca) sa zmajevima jeste imao istorijske veze, ali kao jedan od osnivača Viteškog reda Zmaja (nem. Drachenorden; lat. Societas Draconistrarum).

I danas, poslednjih decenija ispredaju se mistične priče koje bude maštu čitalačku o zakopanom turskom zlatu, o zlatonosnim potocima, i o tome da Jastrebac u svojoj utrobi krije misteriozno oružje koje je lično Nikola Tesla ostavio Srbima u amanet…

Može vas još zanimati: