Epska bitka kod Šiljegovca

Podno Jastrepca, odnosno u selu Šiljegovcu i danas postoji legenda da je car Filip II, otac Aleksandra Velikog, u jednoj bici sa Srbima – Tribalima izgubio oko. 

Međutim, Živojin Andrejić ima drugačije tvrđenje: „U vezi sa ovim ratom Filipa sa Tribalima sačuvano je kod Srba, naselje Šiljegovac, ispod planine Jastrebac, jedno vrlo interesantno predanje. Naime, Filip je u jednom boju koji je vodio na prostorima ovog sela izgubio oko. Ovo predanje se najpre može vezati za Filipove borbe koje je vodio protiv Tribala po povratku iz rata koji je vodio protiv Skita. Međutim, Filip je zaista izgubio oko, ali u dinastičkim borbama u Tesaliji kod Metone 353. godine pre nove ere „, kaže Andrejić.

Može vas još zanimati: