Hobiti sa Jastrepca

Godine 2010. dva istraživača iz Srbije, koji su svoj put obrazovanja nastavili preko okeana, na NJujorškom Univerzitetu na departmanima antropologije i arheologije, PhD arheologije Boris Kanački i PhD antropologije Petra Fajdiga započeli su svoje istraživanje u okviru naučnih projekata.