Carica Milica i Zmaj od Jastrepca

Neki slavni junaci smatrani su zmajevitima, na primer pomenuti despot Vuk Grgurević, poznat u narodu kao Zmaj Ognjeni Vuk, i despot Stefan Lazarević, sin Carice Milice.

Po spoljašnjem izgledu nisu se razlikovali od ostalih ljudi, osim što su imali krilca ispod pazuha.

Jedna narodna pesma govori o vezi između Carice Milice i jastrebačkog zmaja. Sledeći stihovi opisuju kako je zmaj naveče posećivao caricu:

Malo bilo za dugo ne bilo,
zasija se Jastrebac planina
a poleće zmaje od Jastrepca
od Zmajevca od vode studene,
pa se primi uz Kruševo ravno
a doleće na bijele kule,
te on pade na meke dušeke;
zbaci zmaje ruho ognjevito,
pa s caricom leže na jastuke.

Zmaj je tako posećivao Milicu godinu dana, kad je Car Lazar primetio kako mu je žena setna i bleda, te je zamolio da mu kaže šta je muči. Carica mu je ispričala o ovim posetama, a on ju je posavetovao da sledeći put pita zmaja da li se ikoga boji, osim Boga. Učinivši tako, Milica je uspela navesti zmaja da joj poveri da se jedino boji sremskog despota Vuka. Lazar je poslao pismo Vuku, a ovaj je došao u Kruševac i ubio zmaja nakon što ga je progonio visoko u oblacima.

Može vas još zanimati: