Opšti uslovi poslovanja

Zahvaljujemo na rezervaciji i molimo Vas da obratite pažnju na sledeće uslove poslovanja hotela:

  • Važeća kreditna kartica je potrebna kao garancija Vaše rezervacije.
  • Prijava u objekat, moguća je nakon 14:00, na dan dolaska.
  • Odjava iz objekta se mora obaviti do 12:00, na dan odlaska.
  • Objekt pridržava pravo naplatiti dodatne troškove za zakasnele odjave.
  • Molimo uzmite u obzir da se deca starosti 16 i više godina smatraju odraslima te im se naplaćuje puna cena. Prilikom rezervisanja smeštaja, obavezni ste decu stariju od navedenog dodati odraslim osobama.
  • Želite li promeniti ili otkazati napravljenu rezervaciju, izmene možete napraviti online, u skladu s Uslovima otkaza rezervacije.

Cena boravišne takse nije uračunata u cenu smeštaja i iznosi 90,00 rsd dnevno za odrasle osobe, za decu od 7-16 godina 45,00 rsd. Deca ispod 7 godina ne plaćaju boravišnu taksu.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte našu službu rezervacija na e-mail: info@jastrebaclakeresort.com

Hotel zadržava pravo odbiti, otkazati ili izmeniti rezervaciju ukoliko je došlo do zloupotrebe rezervacionog sastava ili je ista napravljena očiglednom greškom korisnika.

Uslovi otkaza rezervacije

Rezervaciju držimo do 24:00 sati, na dan dolaska.

U slučaju nedolaska gosta, naplaćuje se 1 noćenje u rezervisanom tipu smeštaja.

  • U slučaja otkaza rezervacije 3-0 dana pre dolaska, naplaćuje se 1 noćenje po osobi u rezervisanom tipu smeštaja.