Iako koristimo vrhunsku sigurnosnu tehnologiju, ne možemo preuzeti odgovornost za štetne sadržaje, ‘spyware’ ili viruse koji cirkulišuu internetom. Korisnik ovih stranica obavezan je nabaviti i koristiti vlastiti anti-virusni softver za zaštitu od štetnih sadržaja ili gubitka podataka.

Korisnik ovih stranica saglasan je da Jasterbac Lake Resort ne odgovara za greške u prenosu podataka, prekide i zastoje u telefonskom prometu, mrežnom prenosu podataka, prekide ili nemogućnost pristupa Internetu, električne, elektronske ili kompjuterske probleme bilo koje vrste.

Web stranice Jasterbac Lake Resort-a su javne i dostupne svima, a usluga se pruža na temelju dostupnosti. Odbacujemo svaku odgovornost za direktne, indirektne, slučajne, specijalne ili komercijalne štete, uključujući gubitak dobiti, koje mogu proizaći iz mogućnosti odnosno nemogućnosti korišćenja ovih web stranica.

Jasterbac Lake Resort pridržava pravo izmene bilo koje informacije navedene u ovom dokumentu. Sve eventulane promene biti će odmah dostupne korisnicima na ovim stranicama.