Konkurs za maskotu Jastrebac Lake Resort-a

Pozivaju se sva zainteresovana lica da učestvuju na Konkursu za izradu idejnog rešenja izgleda maskote Jastrebac Lake Resort-a.

 • Pobedničko rešenje treba da bude namenski kreirano za potrebe konkursa, da ispunjava profesionalne standarde dizajna, na visokom likovnom i estetskom nivou i da bude primenljivo na svim savremenim sredstvima vizuelne komunikacije.
 • Kao jedan od najvažnijih elemenata identiteta Jastrebac Lake Resort-a (u daljem tekstu JLR), maskota treba da doprinese povećanju vidljivosti i popularizaciji ove turističke destinacije u medijima i široj javnosti. Zvanična maskota će imati značajnu ulogu u svim promotivnim aktivnostima, kao i na događajima koji se organizuju na samom prostoru JLR-a i shodno tome trebalo bi da na originalan i vizuelno interesantan način predstavlja jastreba, pticu koja simbolizuje planinu Jastrebac.
 • Idejno rešenje maskote dostaviti u formi crteža u boji – projekcija koja obuhvata celu figuru. Crtež može biti izrađen ručno ili na kompjuteru u bilo kojoj tehnici. Uz idejno rešenje izgleda maskote dostaviti i predlog imena (naziva) maskote koje će svojim smislom podsećati na maskotu.
 • Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica.
 • Organizatori konkursa su JLR i Kompanija Trayal, Kruševac.
 • Trajanje konkursa je predviđeno od 23. 10. 2019. do 30. 12. 2019. godine.
 • Žiri za ocenu i odabir radova biće sastavljen od članova menadžmenta JLR i Kompanije Trayal.
 • Rešenje mora biti orginalno delo autora i ne sme sadržavati delove nijednog drugog autorskog dela.
 • Podaci o autoru moraju sadržati: ime i prezime, imejl adresu, broj telefona i kratku biografiju.
 • Predajom rada učesnici prihvataju sve uslove konkursa. Komisija zadržava pravo da od autora čiji je rad izabran traži doradu ili izmene pojedinih elemenata idejnog predloga maskote, što je autor obavezan da prihvati, osim u slučaju da izmena menja karakter njegovog predloga.
 • Autor čiji predlog idejnog rešenja bude izabran i nagrađen saglasan je sa prenosom svih autorskih prava i potraživanja po osnovu svog rada na JLR.
 • Dokumenta i radove slati na imejl adresu: pr@jastrebaclakeresort.com
 • Autor pobedničkog rešenja kao naknadu za svoj rad, nakon finalne odluke žirija i usaglašavanja tehničkih specifikacija, dobija sedmodnevni pun pansio za dve osobe u objektima Jastrebac Lake Resort-a na Jastrepcu.

Može vas još zanimati: